Jana Něničková

flauta

... je absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, katedry dechových nástrojů. Spolupracovala s komorním orchestrem Janáčkovy filharmonie Ostrava a také Janáčkovou filharmonií Ostrava. 

Sólově vystupovala v Polsku, na mezinárodním festivalu Concertino Praga, v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, v Českém Krumlově, Třeboni atd. Natáčí pro Český rozhlas, byla rovněž stipendistkou nadace Český hudební fond v Praze. 

Pedagogicky působí na Základní umělecké škole Vítězslavy Kaprálové v Brně a na Základní umělecké škole v Kyjově.