Pavlína Zámečníková

flauta

... je absolventkou brněnské konzervatoře, obor příčná flétna. Od roku 2012 se rovněž věnuje hře na historické příčné flétny, které studovala na Masarykově univerzitě filozofické fakulty v Brně. Během studií se zúčastnila několika kurzů pod vedením uznávaných flétnistů a pedagogů (Marcello Gatti aj.). 

Od roku 2016 je studentkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Pedagogicky působí na Základní umělecké škole Kuřim.