Pedagogika

Petr Zámečník

... předává své dlouholeté zkušenosti na Gymnáziu Pavla Křižkovského s uměleckou profilací v Brně, kde nabízí nový a nekonvenční přístup k akordeonu v České republice se zaměřením na hudební styly např., taneční valse mussette a jazz valse new musette france, bossa nova – samba- choro – baiao brazil, boogie – woogie a blues america atd., ale zejména na taneční a koncertní viejo tango - nuevo tango argentino a candombé uruguayano.

Hlavními cíli studia jsou:
  • seznámení s historickými a muzikologickými souvislostmi a vývojem tanga, milongy, valse criollo a candombé
  • osvojení tangové techniky, non legato, legatissimo, vibrato , frázování, ornamentika, rytmika, harmonie, melodie, agogika, registrace
  • získání schopností hudebního aranžmá, improvizace a základů komponování tanga
  • dosažení stylové a tvůrčí interpretace viejo tango - nuevo tango argentino jak v sólové, tak i v komorní hře, především s jinými hudebními nástroji (dua, tria, kvarteta, kvinteta, tango orchestry atd.)
  • souznění s „tango energií“ a radostí z vytvořené hudby

     Součástí studia akordeonu jsou rovněž poslechové semináře (audio-video), návštěvy koncertů, milong (tančíren) a brněnské taneční tango scény, vystupování na koncertech Podvečery s akordeony, všeoborových hudebních Podvečerech, divadelních představeních a akordeonových soutěžích a festivalech